Амортизатор Задний TRW/Lucas арт. JGE1004T--> Electrolux--> Морозильник Electrolux EUC 19002 W

Морозильник Electrolux EUC 19002 W


Reviewed by:
Rating:
5
On 09.01.2019

Summary:

.

Морозильник Electrolux EUC 19002 W

Производитель Espada Наименование Светодиодный фитосветильник Espada USB Fito E-EUC2, 5V круглый, цвет зеленый Назначение Требуется осветить домашние растения на столе? Или в офисе загибается фикус от недостатка света? Или…


Обзор:

Холодильник Electrolux EN93889MX

View and Download AEG-Electrolux EUC 19002 instruction manual online.

Морозильник Electrolux EUC 19002 W

User Guides and Service Manuals.
Akciós Electrolux EUC 19002 W fagyasztószekrény - raktárról azonnal, akár 5 5 kiterjesztett garancia, 5 videó termékbemutatók - nézd meg és rendelj online!

Морозильник Electrolux EUC 19002 W


Electrolux EUC 19002 W Šuplíková mraznička Electrolux EUC 19002 W 5 vybavená kontrolným signálom zvýšenej teploty. Ak teplota vo vnútri stúpne nad rizikovú hranicu, začne blikať varovná kontrolka a spustí sa výstražný zvuk.
Electrolux EUC 19002 W 54.50x63.90x125.00 cm frysskåpet; kyl plats: stående separat; Kylskåp Electrolux 5 19002 W energiklass: klass a strömförbrukning (kWh / år): 240.00 antalet kameror: 1 antal kompressorer: 1 typ kylskåp: frysskåpet ledning: elektromekaniska totala 5 av kylskåp (l): 168.00 tillverkare: Electrolux sätt 5.

Морозильник Electrolux EUC 19002 W


Инструкция морозильной камеры Electrolux EUF 2300 X. Electrolux ERC W. Руководство по эксплуатации Electrolux ERF Руководство морозильник electrolux eu 7111c 5 эксплуатации Electrolux Https://xn--80afh5adm3cyc.xn--p1ai/electrolux/vnutrenniy-blok-electrolux-eacs-09hc-fmin3.html 5 ERE X.

Морозильник Electrolux EUC 19002 W

Руководство. Share more of our thinking at www.
To achieve sufficient ven- ine spare parts must be used.
To disconnect the appliance from the 5 blink until the internal temperature power disconnect the mains plug from нажмите сюда reached a level required for the the wall socket.
вот ссылка REGULATION FAST FREEZE FUNCTION.
The freezer compartments the first and the second boxes are suitable for freezing Important!
In the event of accidental fresh food and storing frozen and deep-fro- defrosting, for example due to a power zen food for a long time.
Leave the door open and insert the 7.
After 4 hours reload the previously re- plastic scraper читать далее the appropriate seat- moved food into the compartments.
Never use sharp metal tools.
Fit the spacers into the holes.
Ideally, how- shown in the picture.
Unscrew both adjustable feet.
Remove and install the handle on the opposite side.
Reposition, level the appliance, wait for at least four hours and then connect it 4.
Unscrew the screws of the door 5 to the power socket.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.
Wyłącznik sygnału dźwiękowego i 2.
Aby odłączyć urządzenie od zasilania, szybkiego zamrażania należy wyjąć.
Gdy żywność jest całkowicie zamrożo- tyczny to przerywany dźwięk.
Wyjąć wszystkie przechowywane arty- 7.
Po 4 godzinach włożyć wcześniej wyję- kuły spożywcze, zawinąć w kilka war- te produkty spożywcze.
Do usuwania szronu z parownika nigdy nie używać ostrych Uwaga!
Urządzenie pracuje w sposób dotknięciem elektrycznych części nieciągły, więc zatrzymanie się sprężarki nie urządzenia należy upewnić się, że jest ono oznacza braku zasilania.
Dlatego też przed odłączone od prądu.
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Urządzenie głośno pra- Urządzenie nie jest prawidłowo Należy sprawdzić, czy urządzenie.
Wykręcić z urządzenia sworzeń górne- go zawiasu drzwi i wkręcić go z drugiej strony.
ZMIANA KIERUNKU Источник DRZWI 7.
Wsunąć больше на странице urządzenia na sworzeń Ważne!
Aby wykonać poniższe czynności, górnego zawiasu.
Jeśli temperatura otoczenia jest niska np.
Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka zimąuszczelka może 5 przylegać do- przewodu zasilającego dołączonego do.
Viac o nás na www.
Prvé použitie Technické údaje Každodenné používanie Inštalácia Užitočné rady a tipy Otázky ochrany životného prostredia Vyhradzujeme si právo na zmeny bez 5 upozornenia.
Pri prvom zapnutí mrazničky bude čer- Pri prvom zapnutí mrazničky bude čer- vená výstražná kontrolka blikať, kým vená výstražná kontrolka blikať, kým vnútorná teplota nedosiahne úroveň vnútorná teplota nedosiahne úroveň požadovanú pre bezpečné skladovanie požadovanú pre bezpečné skladovanie mrazených potravín.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE ZMRAZOVANIE ČERSTVÝCH spotrebič pred vložením 5 bežať naj- POTRAVÍN menej 2 5 s najvyššími nastaveniami.
Vyberte všetky skladované potraviny, 5.
Kompresor pracuje ne- Ovládač termostatu je nespráv- Nastavte vyššiu teplotu.
V sieťovej zásuvke nie je žiadne Zavolajte elektrikára.
Spotrebič nie je zapnutý.
Vymedzovacie vložky zasuňte do otvo- spotrebiča.
Na 5 najlepších charak- rov.
Presvedčite sa, či šípka A zodpo- teristík, ak je spotrebič umiestnený pod pre- vedá ilustrácii.
Vyskrutkujte obe nastaviteľné nožičky.
Jednu skrutku priskrutkujte Электрический духовой шкаф Electrolux EOA 5551 AOK miesto uvoľnené na druhej strane a namontujte nastaviteľné nožičky 2 kusy.
Odstráňte a nainštalujte rukoväť opačnej strane.
Vyskrutkujte skrutky spodného závesu dverí.
Spotrebič umiestnite na požadované.
OTÁZKY OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto Symbol na výrobku alebo na jeho obale, predajňa uskutočňuje spätný odber.
Sodelujte pri naših razmišljanjih na spletni strani: www.
Za izklop naprave obrnite regulator zamrznjene hrane.
Za izklop naprave iz napajanja, izvlecite FUNKCIJA HITREGA ZAMRZOVANJA vtič iz stenske vtičnice.
Predali 5 prvi in drugi predal so primerni za zamrzovanje sveže hrane ter Pomembno!
V primeru nenamernega dolgotrajno shranjevanje zamrznjene in glo- odtajanja, npr.
подробнее на этой странице pustite odprta in v utor spodaj na 7.
Po 4 urah dajte prej odstranjeno hrano sredini vstavite plastično strgalo ter pod nazaj v predale.
Za strganje ledu nikoli ne tajane vode.
Vrata ste prevečkrat odprli.
Vrat ne puščajte odprtih dlje, kot je treba.
V napravo ste dali preveč hrane Počakajte nekaj ur in ponovno.
Če je potrebno, zamenjajte okvarjeno tesnilo v vratih.
Distančnika namestite v odprtini.
Pušči- stitve pod previsnim stenskim elementom ca A mora biti obrnjena, kot je prikaza- 5 biti minimalna razdalja med zgornjim no na sliki.
Še boljše pa je, če hladilnika ne namestite pod previsne stenske elemen- te.
Odvijte obe nastavljivi nogi.
Odstranite in namestite ročaj na na- sprotno stran.
Po prestavitvi vrat uravnajte napravo in počakajte vsaj štiri ure, preden jo vklju- 4.
Odvijte vijake spodnjega tečaja vrat.
Snemite vrata ссылка на подробности, tako da jih rahlo Opravite končni pregled, da preverite:.
Za podrobnejše kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki.
ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION NV.
Kırmızı alarm gösterge ışığının yanıp Sesli sinyal durdurma düğmesine 5 kez sönmesi, dondurma bölmesinde sıcak- basarak sesli alarmı durdurabilirsiniz.
Ayrı- Dondurucu ilk kez açıldığında iç sıcak- ca, sesli sinyal durdurma ve hızlı don- lık, dondurulmuş.
Cihazı kapayın ve elektrik fişini prizden 5.
Cihazın içindeki yiyecekleri çıkarın, bir- konumuna getirin ve hızlı dondurma ko- kaç kat gazete kağıdına sarın ve serin numunda en az 4 saat çalıştırın.
Cihaz düzgün şekilde desteklen- Cihazın sağlam durup durmadığını memiştir.
Kompresör sürekli çalışı- Termostatik kontrol yanlış ayar- Daha yüksek bir sıcaklık seçin.
Cihazın fişi prize doğru bir şekil- Fişi prize doğru bir şekilde takın.
Elektrik prizinde gerilim yoktur Bir elektrikçi çağırın.
Okun asma tavanlar altına yerleştirilmemelidir.
Ka- A resimde gösterildiği gibi yerleştiril- binin altındaki ayarlanabilir ayakların biri veya diğinden emin olunuz.
Eğer kabin bir köşeye yerleştirilir ve mente- şeli kenar duvara doğru bakarsa, rafların çı.
Her iki ayarlanabilir ayağı da gevşetin.
Kulpu çıkarıp karşı taraftaki yeni yeri- ne takın.
Cihazı yeniden konumlandırıp düzlem- selliğini ayarlayın, en az dört saat bekle- 4.
Kapının alt menteşesinin vidalarını sö- dikten sonra cihazın fişini tekrar prize kün.
Yanlış şekilde imha ise hem Ürünün ya da ambalajının üzerindeki çevreye hem sağlığa zararlıdır.
Bu ürünün simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü.

Морозильник Electrolux EUC 19002 W

Комментарии 15

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *